Imprint

WERT.ARBEIT GmbH, Berlin
Gesellschaft für Arbeit,
Chancengleichheit und Innovation
(Association for Labour,
Equal Opportunities and Innovation)
Albrechtstr. 11 a
10117 Berlin

E-Mail: info@wertarbeitgmbh.de

Business Management: Mechthild Kopel, M.A.

Registry
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 111382 B
Steuer-Nr. 37/153/21832

Design: Ralf Henning, henning@headers.de
Programming: Rolf Maidhof, www.rolfmaidhof.de
Text: Udo Böhlefeld, u.boehlefeld@b-media-online.de